• مشهد ، شهرک صنعتی توس ، تلاش شمالی 5/3
  • 05135419191

صنایع غذایی «کام ویانا» با هدف جلب رضایت مشتریان و رقابت سالم با سایر تولیدکنندگان از نقطه نظر کیفیت و ایمنی محصول تولیدی و افزایش بهره‌‍وری خود را متعهد به حرکت در محورهای زیر می‌داند:

1 – بهبود مستمر کیفی و کمی فرآیندها و فرآورده‌های سازمان و ارتقاء سطح سیستم مدیریت کیفیت در جهت افزایش بهره‌وری
2 – افزایش سطح رضایت مشتری با بهینه‌سازی طراحی و تولید در جهت بالا بردن سطح کیفیت محصول
3 – آموزش در جهت افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و افزایش سطح رضایتمندی پرسنل با اعتقاد بر محوری بودن آن‌ها در ارتقاء رشد و بهبود عملکرد سازمان
4 – رعایت استانداردها و الزامات قانونی و مقرارت ملی و بین‌المللی مرتبط با کیفیت و ایمنی مواد غذایی
5 – در این راستا صنایع غذایی کام ویانا همه نیازمندی‌های استانداردISO9001:2008 و  ISO22000:2005  را درک و دنبال می‌کند .

مدیریت شرکت خود را نسبت به محورهای فوق متعهد می‌داند و این خط مشی توسط تمامی کارکنان شرکت درک و همه پرسنل خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند.

مدیر عامل
صنایع غذایی کام ویانا